Languages
Theme
Accessibilitat
thinking positive
make us add up

Fes-te soci

Sun, 01/06/2008 - 15:08

Qui pot associar-se a MIFAS?
Tota persona que acrediti una disminució física, orgànica i/o sensorial igual o superior al 33% de grau.

D’acord amb la Llei 51/2003 de 2 de desembre “d’Igualtat d’oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat”, tota persona que tingui una IPT, IPA o GI de l’INSS o de les classes passives i que en el dictamen acrediti una disminució física.

Vols fer-te soci?
Si tens una discapacitat física i vols ser soci de MIFAS, omple el següent formulari i t’informarem dels serveis que ofereix la nostra entitat. 

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les seves dades de caràcter personal recollides mitjançant la complementació del present formulari seran tractades i quedaran incorporades en els fitxers del GRUP MIFAS*, amb la finalitat de donar compliment a les necessitats relatives a la gestió del personal del GRUP MIFAS*. Tanmateix, l'informem que pot exercitar els drets d'accès, rectificació, cancel·lació i oposició al carrer Empúries 31, 17005 de Girona, mitjançant comunicació escrita i fotocòpia del DNI indicant la referència LOPD. *GRUP MIFAS està format per: Associació MIFAS, Fundació Privada MIFAS, Giropark SAU, Tadifi SLU i Giroassist SLU

What is 2 + 0?
To combat spam, please solve the math question above.