Languages
Theme
Accessibilitat
thinking positive
make us add up

Sol·licita el carnet de soci o col·laborador

Tue, 20/05/2008 - 11:26

CARNET DE SOCI

Per tal que els socis de MIFAS s’identifiquin com a membres de l’entitat, s’ha elaborat un carnet que s’emetrà a tots aquells socis que ho sol•licitin.

El cost d’emissió és de 5€ i la seva validesa és fins el desembre de l’any 2013.

La seva renovació és automàtica, per tant, un cop caduqui, s'enviarà directament al domicili particular del soci.

CARNET DE COL·LABORADOR

Arrel de la bona acceptació del carnet de soci i de les propostes que ens han arribat a l’Associació, MIFAS elabora aquest carnet a totes aquelles persones que vulguin col•laborar amb l’entitat.

El cost d’emissió és de 10€ i caldrà renovar-lo anualment a la data del seu venciment.

QUINS AVANTATGES TENEN?

Els carnets de soci i col·laborador de MIFAS ofereixen descomptes a diferents empreses de la província de Girona.

Recordeu que per beneficiar-se d'aquests avantatges és imprescindible mostrar el carnet de soci o de col·laborador. Les ofertes tenen un caràcter informatiu, i MIFAS no es responsabilitza del contingut d'aquestes. Els avantatges estaran supeditats a complir les condicions que estableixi l'empresa que ofereixi el servei.


Consulta els avantatges vigents del carnet de soci


COM DEMANAR-LOS?

Trucant a la Seu Central de MIFAS al telèfon 972 41 40 41 i demanar per l'Assumpció Torrent.