Languages
Theme
Accessibilitat

Missió i Visió

Fri, 14/11/2008 - 16:47

MISSIÓ

La missió de MIFAS és la de vetllar perquè totes les persones amb discapacitat física puguin exercir els seus drets, viure amb independència i plena integració, actuant des de tres eixos principals:

1.- Mantenint la unitat i l'espai de referència del col·lectiu al territori.

2.- Reinvindicant les necessitats que planteja el col·lectiu davant les diferents administracions, per tal que es prenguin mesures i polítiques que afavoreixin la seva solució.

3.- Sent entitat promotora i prestadora dels serveis que requereix el col·lectiu i que no estan coberts per part de cap Administració.