Languages
Theme
Accessibilitat

Memòries anuals

Tue, 01/04/2008 - 12:02

MIFAS posa a la vostra disposició les memòries del 2009, en format pdf.

Centre Ocupacional
MEMÒRIA ACTIVITATS
2009
Residència
MEMÒRIA ACTIVITATS
2009

Servei d'atenció al soci
MEMÒRIA ACTIVITATS
2009

Llar Residència
MEMÒRIA ACTIVITATS
2009
SSIL
MEMÒRIA ACTIVITATS
2009

Centre de Dia i de Recursos Pere Llonch
MEMÒRIA ACTIVITATS
2009

Grup MIFAS
MEMÒRIA ACTIVITATS
2009