Languages
Theme
Accessibilitat
thinking
positive
makes us add up
MEMBERS SUMMARY
Historic members

3.428 members
Active members

2.930 members

Equip humà

Mon, 31/03/2008 - 18:07

PROGRAMES I SERVEIS
ATENCIÓ AL SOCI
Isaura de Rueda Cicuéndez > dts@minusfera.net
Elena Gonzalez de la Fuente > dtsfundacio@minusfera.net

SERVEI D'AJUDA A DOMICILI I PROGRAMA D'ASSISTENT PERSONAL
Maite Esquiroz Mauleón > dtsfundacio@minusfera.net 

SIM (SERVEI D'INTEGRACIÓ DE MIFAS)
Coordinació: Cristina Jiménez Montilla > coord.insercio@minusfera.net
Formació:  Pep Serrat Torrent > formacio@minusfera.net
Prospecció: Vanessa Plasencia Cordón > prospeccio@minusfera.net

SIM DELEGACIÓ CENTRAL (Girona)
Rosa Ma. Ferrer Vilanova > ssil@minusfera.net
Christel Angulo Sánchez  > orientacio@minusfera.net 
Anna Sala Aymerich > insercio@minusfera.net

SIM SELVA (Blanes)
Cristina Claver Aguilera > sim.selva@minusfera.net

SIM ALT EMPORDÀ (Vilafant)
David Soler León > sim.altemporda@minusfera.net

CAPTACIÓ DE RECURSOS
Pita Bosch Rodriguez > pbosch@minusfera.net

COMUNICACIÓ
Sara Devesa Pla > sdevesa@minusfera.net
Assumpció Torrent Canaleta > mifas@minusfera.net

ÀREA ADMINISTRATIVA
COMPTABILITAT
Montse Ferrer Vilanova > administracio@minusfera.net
Laura Gemio Mendez > administracio1@minusfera.net
FACTURACIO
Elisenda Briculler Fuentes > facturacio@minusfera.net
Francesca Cumplido Aranda > facturacio1@minusfera.net
RECURSOS HUMANS
Magda Toledo Castelar > personal@minusfera.net
Sonia Mateu Fernandez > personal1@minusfera.net
Pilar Hernadez Justicia > personal2@minusfera.net
ADMINISTRACIÓ
Antonio Hinojosa Almirón > ahinojosa@minusfera.net

MANTENIMENT
RESPONSABLE DE MANTENIMENT
Josep Benítez Muñoz > beni@minusfera.net
RESPONSABLE DE SISTEMES
Francisco Asenjo Rico > fasenjo@minusfera.net

ACOLLIDA RESIDENCIAL
Montse Valdayo Cebrero > direccioresidencia@minusfera.net

CENTRE OCUPACIONAL –Fundació MIFAS II-
Assumpció Palomeras Agramunt > centreocupacional@minusfera.net

CENTRE DE DIA I DE RECURSOS PERE LLONCH
Anna Isern Vilardell > direccioperellonch@minusfera.net

AJUDES TÈCNIQUES I SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES
Maria Mercè Corominas > mifas@minusfera.net

CAMPANYA PER A LA PREVENCIÓ DELS ACCIDENTS DE TRÀNSIT
Albert Carbonell Quer > acarbonell@minusfera.net

JORNADES ESPORTIVES DE BÀSQUET ADAPTAT
Albert Carbonell Quer > acarbonell@minusfera.net

GRUP D'OCI
Anna Ma. Guillén Pardo > aguillen@minusfera.net

CLUB ESPORTIU
mifas@minusfera.net

GERÈNCIA D'EMPRESES
Alfons Moreno Rodríguez > amr@minusfera.net