Languages
Theme
Accessibilitat

 

Centre de Dia i de Recursos Pere Llonch

Tue, 01/04/2008 - 11:39

Aquest centre, inaugurat el 18 de juliol de 2008, és una experiència pilot del nou model d’atenció diürna per a persones amb discapacitat física de Catalunya del Departament d’Acció Social i Ciutadania.

La seva funció és atendre aquelles persones de la comarca de l’Alt Empordà que no poden integrar-se en el món laboral, mitjançant el servei ocupacional d’inserció i el servei de teràpia ocupacional.

Per altra banda, el centre fa també la funció de delegació de l’Alt Empordà en la que, els diferents professionals de l’entitat atenen les demandes dels socis, ja sigui per assessorament en ajuts tècnics, supressió de barreres, orientació laboral, activitats formatives...

El nom del centre “Pere Llonch” és en reconeixement a aquest soci de l’Alt Empordà que, de forma absolutament altruista, decidí llegar a MIFAS bona part de la seva herència en el moment de la seva mort.  Gràcies a això, es va finançar el 20% del cost total de l’obra.

El centre que es va posar en funcionament l’1 de setembre de 2008, a dia d’avui atén 27 persones que ocupen un total de 23 places.

DIRECTOR DEL CENTRE: Xavier Gelabert