Languages
Theme
Accessibilitat
thinking positive
for a better quality of life

Voluntariat

Tue, 01/04/2008 - 11:34

MIFAS és una entitat sense ànim de lucre dedicada a la integració social de les persones discapacitades.

Per tal de desenvolupar els projectes que du a terme disposa d'un equip humà dins l'Associació però necessita també la col.laboració de voluntaris, persones que per pròpia elecció dediquen una part del seu temps a l'acció solidària.

Comptem amb dues tipologies de voluntariat: 

LOCAL

La nostra entitat està federada a la Federació Catalana de Voluntariat Social a través de la qual es cerquen voluntaris per tal que participin en les accions socials de l'entitat, així com fer acompanyaments, sortides...

EUROPEU

El servei de voluntari europeu és un projecte emmarcat dins del programa Juventud en Acción (a nivell estatal) en el que MIFAS, des del 1998, hi participa com a organització d’acollida per rebre joves voluntaris d’arreu d’Europa. Gràcies a aquest programa, anualment hem anat rebent joves que han fet una estada d’entre 6 mesos i 1 any a la Residència MIFAS.

Paral•lelament, la nostra associació acull altres voluntaris de forma totalment independent a aquest programa i assumint el 100% del cost del viatge, l'allotjament, la manutenció, l'assegurança i la formació en llengües catalana i castellana.