Languages
Theme
Accessibilitat
thinking positive
make us competents

Programes Complementaris

Mon, 16/06/2008 - 13:17

INCORPORA

Des de l’any 2007, MIFAS forma part, juntament amb 11 entitats més de les comarques gironines, del grup INCORPORA GIRONA. Incorpora de "la Caixa" és un programa d’intermediació laboral de l’Obra Social Fundació “la Caixa”, basat en les necessitats del teixit social i empresarial i que té per objectiu la inserció a l’empresa ordinària de persones en situació de risc d’exclusió social.

Per més informació: (tríptic en pdf)


PROGRAMES D’ORIENTACIÓ I SUPORT A LA INSERCIÓ DE COL•LECTIUS EN SITUACIÓ DE MAJOR VULNERABILITAT

MIFAS disposa d’una subvenció del Departament de Treball per desenvolupar durant l’any 2010 diversos programes d’orientació laboral enmarcats en el Projecte IMPULS, amb l’objectiu d’afavorir la inserció laboral de les persones amb discapacitat física.

Itineraris Integrals:   
Persones destinatàries:
Dirigit a persones en situació d’atur inscrites al SOC com a demandants d’ocupació no ocupats/ades (DONO) i que disposin d’un certificat de discapacitat física.
Serveis que ofereix:
-    Anàlisi del perfil de competències i diagnòstic d’ocupabilitat. Orientació i disseny d’un itinerari d’inserció o pla d’acció personalitzat.
-    Formació bàsica o instrumental (català, alfabetització...)
-    Formació en habilitats socials o transversals (tallers de recerca de feina...)
-    Formació tècnicoprofessional (curs d’auxiliar d’empleat/ada d’oficina)
-    Alfabetització informàtica i/o aprofundiment en l’ús de les NTIC.
-    Acompanyament en el procés d’inserció i seguiment de l’itinerari.
-    Intermediació laboral (gestió ofertes de la nostra borsa de treball)
-    Pràctiques en empreses

Compromís de participació:
Mínim 50 hores d’atenció presencial.

Punts d’actuació:
- Girona. Contacte: Rosa Mª Ferrer. Tel. 972414041. Mail: ssil@minusfera.net
- Blanes. Contacte: Cristina Claver. Tel. 972354696. Mail:  sim.selva@minusfera.net

Itineraris Ocupacionals:   
Persones destinatàries:
Dirigit a persones en situació d’atur inscrites al SOC com a demandants d’ocupació no ocupats/ades (DONO) i que disposin d’un certificat de discapacitat física.

Serveis que ofereix:
-    Anàlisi del perfil de competències i diagnòstic d’ocupabilitat. Orientació i disseny d’un itinerari d’inserció o pla d’acció personalitzat.
-    Formació en habilitats socials o transversals (tallers de recerca de feina...)
-    Alfabetització informàtica i/o aprofundiment en l’ús de les NTIC.
-    Acompanyament en el procés d’inserció i seguiment de l’itinerari.
-    Intermediació laboral (gestió ofertes de la nostra borsa de treball)
-    Pràctiques en empreses

Compromís de participació:
Entre 30h i 180h d’atenció presencial.

Punts d’actuació:
- Girona. Contacte: Christel Angulo. Tel. 972414041. Mail: orientacio@minusfera.net
- Vilafant. Contacte: Rosa M. Ferrer T: 972414041. M: ssil@minusfera.net

Aquest programa s’emmarca en el Projecte Impuls promogut pel Departament de Treball per promoure les polítiques en matèria d’ocupació.