Languages
Search
thinking positive
to enjoy life

Oci

Fri, 06/06/2008 - 23:03

MIFAS potencia la pràctica d'activitats d'oci i lleure per tal que les persones amb discapacitat física puguin participar-hi com qualsevol altra persona.

Per això l'Associació MIFAS disposa dels següents apartats:

GOM: Grup d'oci de Mifas on es projecten diverses activitats lúdiques, com excursions, visites...

Casa de Les Dunes: s'ofereix la possibilitat de llogar un refugi de muntanya adaptat per a persones amb mobilitat reduïda i així poder gaudir de la natura.