Languages
Theme
Accessibilitat

Links of interest

Thu, 05/06/2008 - 00:07

 

PUBLIC AGENCIES

Generalitat de Catalunya (Catalan Government) www.gencat.cat
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (Spanish Social Affairs Ministry) www.mtas.es
Institut Nacional de la Seguretat Social (Spanish Social Security) www.seg-social.es
Ajuntament de Girona (Girona Town Council) www.ajgirona.cat
Diputació de Girona (Girona Province Council) www.ddgi.cat
Consell Comarcal del Gironès (Girona Area Council) www.girones.cat

 

PRIVATE AGENCIES

Federació ECOM www.ecom.cat
COCEMFE www.cocemfe.es
Aspid Lleida www.aspid.cat
DISCAPNET (Disability Web Page) www.discapnet.es
Institut Guttmann
www.guttmann.cat
Fundació & Associació GIMM - Mataró www.gimm.es
Consorci Hospitalari de Catalunya (Hospitals Consortium of Catalonia) www.chc.es
Fundació ONCE www.fundaciononce.es
COGAMI (Disabled People Confederation of Galicia) www.cogami.es
Federació Catalana d'Esports per a Minúsvàlids www.fcemf.org
Federació Catalana de Centres Especials de Treball www.fecetc.org
ADFO, Osona www.adfo.info
GERD www.gerdcoopera.com
Federación Española de Deportes de Minusválidos Físicos www.feddf.es
Vivir Desenfocados www.vivirdesenfocados.org
Fundació Lethe  www.fundaciolethe.org

 

 

MINUSFERA BLOGS

www.minusfera.blogspot.com