Languages
Theme
Accessibilitat
thinking positive
make us add up

Atenció al soci

Tue, 01/04/2008 - 10:50

L’objectiu d’aquest servei és el d’oferir informació, orientació i assessorament sobre els diferents serveis existents a MIFAS i sobre les prestacions i/o ajudes públiques a què es pot acollir la persona afectada per una disminució física per així poder millorar la seva qualitat de vida.

El/la tècnic/a té una dedicació d'atenció al soci a la seu central de MIFAS Girona i a les delegacions comarcals de l'entitat en funció de les demandes.

RESPONSABLE DEL SERVEI: Isaura de Rueda Cicuéndez