Languages
Theme
Accessibilitat

PROGRAMA PER A L’ADAPTACIÓ O L’ACCESSIBILITAT D’HABITATGES PER A PERSONES AMB DISMINUCIÓ

Fri, 12/03/2010 - 10:56
accessibilitat bany.jpg

El Departament d’Acció Social i Ciutadania ha obert la convocatòria per la concessió d’ajuts del Programa per a l’adaptació o l’accessibilitat d’habitatges per a persones amb disminució, per l’exercici 2010.

Definició: Aquests ajuts tenen per objecte fomentar les inversions per a l’adaptació o l’accessibilitat de l’habitatge habitual (ja sigui de propietat o lloguer) de la persona amb discapacitat i mobilitat reduïda, per tal de fer-lo accessible i funcional, i facilitar la seva autonomia personal, mitjançat l’atorgament d’ajuts a fons perdut, d’acord amb les bases que s’especifiquen a continuació.

Beneficiaris: Tenir un 33% o més de grau de disminució i superar el barem de mobilitat reduïda.

Actuacions subvencionables:

a) Accés a l’habitatge: rampes, modificació de portes, Instal•lació d’ascensors, plataforma elevadora vertical tipus tisora...

b) Interior de l’habitatge: cambra de bany, modificació cuina, modificació de portes i/o balconeres, substitució de paviments...

Caràcter dels ajuts i règim fiscal aplicable

Aquests ajuts se sotmetran al règim fiscal vigent aplicable a les aportacions dineràries en el moment del seu atorgament.

Termini de presentació de sol•licituds: 30 de setembre de 2010

Per més informació i per l’ajut o gestió dels tràmits oportuns, podeu contactar amb la Treballadora Social (Elena Gonzàlez o Isaura de Rueda), al telèfon: 972 23 45 02 o al correu: dtsfundacio@minusfera.net o anar directament a la pàgina web d’Acció Social i Ciutadania: www.gencat.net

IMPORTANT:
L’aprovació o denegació de les ajudes és competència del Departament d’ Acció Social i Ciutadania, no de MIFAS. Per tant, un cop rebuda la resolució, si es volen presentar al•legacions, s’hauran de presentar al Departament.

* MIFAS disposa dels serveis d’assessorament d’una arquitecta per tots aquells socis que ho requereixin.