Languages
Theme
Accessibilitat

PROGRAMA D'ATENCIÓ SOCIAL A LES PERSONES AMB DISCAPACITAT

Fri, 12/03/2010 - 10:32

El Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya ha obert la convocatòria de l’any 2010 per a la concessió dels ajuts del programa d’atenció social a les persones amb discapacitat.

Aquest programa té l’objectiu de facilitar ajuts econòmics a les persones amb discapacitats físiques, psíquiques o sensorials, per al desenvolupament de l’autonomia personal i millorar així la seva qualitat de vida i fomentar la seva integració social.

Tipologia d’ajuts:

1. AJUTS PER A MOBILITAT I TRANSPORT

1.1 AJUTS PER A MOBILITAT: Són ajudes destinades a persones que tinguin reconegut un grau de disminució igual o superior al 33%, amb mobilitat reduïda.

1.1.1 OBTENCIÓ I RECONVERSIÓ DEL CARNET DE CONDUIR

1.1.2 ADQUISICIÓ DE VEHICLE

1.1.3 ADAPTACIÓ DE VEHICLE

1.2 AJUTS PER A TRANSPORT PER ASSISITIR A DETERMINATS SERVEIS

Ajudes econòmiques destinades a contribuir en les despeses ocasionades per la utilització de mitjans de transport individuals, per a l’accés a serveis de:

-ATENCIÓ PRECOÇ

-REHABILITACIÓ

-ENSENYAMENT REGLAT POSTOBLIGATORI I FORMACIÓ OCUPACIONAL EN CENTRES AUTORITZATS PER A ALUMNES MÉS GRANS DE 16 ANYS

2. AJUTS PER A L’AUTONOMIA PERSONAL I LA COMUNICACIÓ

2.1 AJUDES TÈCNIQUES PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT VISUAL

Destinataris: Persones amb discapacitat visual igual o superior al 33%.

Tipus d'ajuts:
Màquina mecànica per a escriure en Braille, Anotador parlant (adaptador d’ordinador), accessoris d’anotador parlant, telelupa fixa, maquines per a la impressió en relleu o Braille, programa d’augments de caràcters, ulleres o lents de contacte, programa per utilitzar l’escàner-OCR, programa per utilitzar el Windows amb síntesi de veu, aparell per llegir documents, línea Braille, ....

2.2 AJUDES PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT AUDITIVA.

Destinataris: persones amb una discapacitat auditiva que els permet assolir un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Tipus d'ajuts: dispositiu telefònic de text, fax o mòdem fax, Telèfon fix adaptat amb amplificació i/o bobina, audiòfons, equip de comunicació FM, videoconferència, adaptació d’intèrfon, actualització del processador extern de l’implant coclear, auricular amplificador per a TV i àudio,....

2.3 AJUDES TÈCNIQUES PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT FÍSICA

Destinataris: persones amb discapacitat física igual o superior al 33%. Segons el tipus d’ajudes tècniques els requisits per poder accedir a l’ajut variarà.

Tipologia d'ajuts: llit articulat, carro elevador de llit, matalàs o sobrematalàs antiescares, baranes de llit, Llit o matlàs lateralitzador, Seient giratori de dutxa, cadira dutxa-vàter, Plataforma abatible de dutxa, Hamaca banyera (nens)Sistema banyera al llit, Grua de bipedestació, rua de sostre, cadira de rodes lleugera, motor propulsor per a cadira manual, accessoris ordinador, ordinador, impressora multifunció, ...

B.CIRCUMSTÀNCIES ECONÒMIQUES I BAREM PER ALS AJUTS

El percentatge de la subvenció màxima estarà en funció dels ingressos de la persona amb discapacitat. Tenint en compte el patrimoni, els ingressos econòmics i les condicions socials de la persona beneficiària es determinarà el barem dels ajuts. La situació familiar o de convivència només es tindrà en compte en el supòsit que li comporti una càrrega econòmica.

C.CARÀCTER DELS AJUTS I RÈGIM FISCAL APLICABLE

Aquests ajuts se sotmetran al règim fiscal vigent aplicable a les aportacions dineràries en el moment del seu atorgament.

IMPORTANT:
L’aprovació o denegació de les ajudes és competència del Departament d’Acció Social i Ciutadania, no de MIFAS. Per tant, un cop rebuda la resolució, si es volen presentar al•legacions, s’hauran de presentar al Departament.

DATA DE TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL•LICITUDS: 30 de MAIG

Per a més informació i per l’ajut o gestió dels tràmits oportuns, podeu contactar amb la Treballadora Social (Elena Gonzàlez o Isaura de Rueda), al telèfon: 972 23 45 02 o al correu: dtsfundacio@minusfera.net o anar directament a la pàgina web d’Acció Social i Ciutadania: www.gencat.net