Languages
Theme
Accessibilitat

 

Giroassist, slu

Tue, 01/04/2008 - 10:33

Centre Especial de Treball creat l’any 1995 especialitzat en aquests tres camps:

REPROGRAFIA I DIGITALITZACIÓ
Enquadernacions, ampliacions, reduccions, escàner-digitalització, còpies digitals, plastificats i plòter.

MANIPULACIÓ I TRAMESES POSTALS
Manipulació i tramesa de correspondència, butlletins, revistes, embossament i etiquetatge de catàlegs i revistes en polietilè, realització de tot tipus de retractilat, agent comercial de correus-publicorreu, manipulats diversos.

MÀRKETING TELEFÒNIC (CALL CENTER)
Concertació de visites comercials, promocions comercials i ofertes, seguiment de mailing / clients, enquestes telefòniques, avisos i notificacions, auditories telefòniques, convocatòries a sessions, fires, etc.

En el seu conjunt l'empresa dóna feina a finals del 2010 a 60 persones, de les quals 48 tenen una discapacitat física.