Idiomes
Cerca

Pla estratègic MIFAS 2009-2013: Visió de futur

Dv, 26/09/2008 - 15:38

L’associació MIFAS ha engegat un procés de reflexió per determinar quines han de ser les estratègies de futur per fonamentar l’avenç de l’entitat. Aquest procés de planificació estratègica haurà de permetre que l’entitat s’adapti als canvis i als reptes que planteja l’entorn i les necessitats del col·lectiu pel qual es treballa, així com millorar el funcionament intern i la qualitat dels serveis que s’ofereixen.

Així, el Pla Estratègic de MIFAS ( PEM ) pretén assolir els següents objectius:
- Aconseguir un major sentiment de pertinença i compromís dels socis cap a l’entitat.
- Revisar i validar els processos de cadascuna de les àrees existents.
- Detectar i definir les principals problemàtiques actuals.
- Definir objectius i plantejar alternatives de solucions en diferents àmbits: govern, gestió i serveis.
- Definir el posicionament de l’entitat en tant que som una associació de referència de les persones amb disminució.

Per dur a terme el PEM comptem amb la col·laboració de la Fundación Luis Vives, a través de la qual tenim assignat un tècnic especialitzat en aquest tema, que ens està assessorant i acompanyant en les diferents fases que contempla el procés.

Per altra banda, amb la intenció de garantir la representativitat i la participació, MIFAS ha contractat els serveis d’una consultoria externa, Neòpolis, concretament per la fase II, en la que hi ha previst un anàlisi compartit a nivell intern, extern, històric i de situació (DAFO).

Properament us informarem dels resultats de les tres primeres fases executades.