Idiomes
Theme
Accessibilitat
pensar
en positiu
ens fa sumar
RESUM SOCIS
Històric de socis

3.718 socis
Socis en actiu

3.089 socis

Mifas ara

Dll, 31/03/2008 - 18:06

MIFAS és una entitat sense ànim de lucre i declarada d’utilitat pública que representa les persones amb discapacitat física de les comarques gironines i busca solucions a les demandes que planteja el col•lectiu, amb la missió d’aconseguir la plena integració a la societat de les persones afectades per una discapacitat física.

Des del 1979, MIFAS vetlla per realitzar tot allò que faciliti un millor coneixement i estudi de la problemàtica social, laboral, econòmica i humana d’aquest col•lectiu per tal de posar fi a les necessitats que dificulten la integració de les persones amb discapacitat.

Actualment, s’organitza en tres àrees:

ASSOCIATIVA: du a terme l'assessorament personal i de formació i s'encarrega d'organitzar activitats lúdiques, reivindicatives, xerrades, excursions... És l’espai en el que el soci pot participar més activament.

FUNDACIÓ: gestiona la borsa de treball i els serveis assistencials: un Centre Ocupacional a Riudellots de la Selva, una Residència i una Llar Residència a Girona i un Centre de Dia i de Recursos a Vilafant.

ÀREA EMPRESARIAL: administra tres centres especials de treball propis i un de participat dedicats a la gestió d’aparcaments i zones blaves, pintura vial, copisteria, cartelleria, manipulats i call center.

Les dades anuals més rellevants del Grup MIFAS són:

· 3.089 associats actius
· 399 treballadors en règim de contracte laboral i altre personal autònom contractat per serveis a d'altres empreses externes al Grup MIFAS: arquitecta, treballadores familiars, professorat, tècnics, etc.
· 32 persones ateses en l'equipament residencial (28 a la Residència Assitida i 4 a la Llar Residència)
· 70 persones ateses en el centre d'atenció diürna de Riudellots de la Selva
· 40 persones ateses en el servei d'ajuda a domicili
· 839 persones ateses al Servei d'Integració de MIFAS
· 118 persones inserides entre l'empresa ordinària i l'empresa protegida (CET)
· 4.300 consultes telefòniques
· 3.200 consultes presencials
· 470 tràmits administratius (ajudes PUAD, tramitació certificat de disminució...)
· 530 persones es beneficien de les activitats d'oci i lleure organitzades pel Grup d'Oci
· 200 persones participen en diferents cursos de formació
· 24.000 trameses postals amb informació d'interès pel col·lectiu amb discapacitat física

Estructura de Mifas

 

POLÍTICA

Assemblea General de Compromissaris: És l’òrgan suprem de l’Associació. Es celebra anualment amb els socis escollits de cada comarca juntament amb la Junta Directiva. En aquesta, s’aproven per majoria els assumptes propis de l’Associació.

Junta Directiva: Formada pel president de l’Associació, el vicepresident, el secretari, el tresorer i un mínim de cinc vocals. Representa l’associació i duu a terme la direcció i l’administració de la mateixa seguint les directrius generals acordades a l’Assemblea General de Compromissaris.

Patronat: Format pel president de l’Associació, el vicepresident, la secretària, el tresorer i tres vocals. Administra la Fundació d’acord amb les directrius generals acordades a l’Assemblea de Compromissaris.

Consell d’Administració: Òrgan de govern de cadascun dels Centres Especials de Treball de l’entitat que marca les directrius de la seva gestió.