Idiomes
Cerca

EL DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA HA OBERT LA CONVOCATÒRIA PER LA CONCESSIÓ D'AJUTS PUA 2013

Dv, 17/05/2013 - 10:56
Aviso.gif

Són ajudes destinades a persones que tinguin reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33%, i altres requisits específics segons l'ajut o prestació (ex. mobilitat reduïda).

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS: 16 de juliol de 2013


A. Tipologia d'ajuts

- Ajuts per a mobilitat i transport: Permís de conduir i adaptacions de vehicle.
- Prestació per transport (atenció precoç i ensenyament reglat post obligatori).
- Prestació ajuts tècnics (discapacitat auditiva, visual i física).
- Intèrpret per a persones sordes o persones sordes i cegues.


B. Situació Econòmica

El percentatge de l'import màxim de la prestació està condicionat en funció dels ingressos econòmics de la persona amb discapacitat (màxim; 3 vegades l’IRSC 2012) així com de les seves condicions socials. La situació familiar o convivencial i els ingressos econòmics de la unitat familiar o de convivència només es tindran en compte en el supòsit que estiguin a càrrec de la persona beneficiària (Consultar bases).


C. Règim fiscal

Aquests ajuts se sotmetran al règim fiscal vigent aplicable a les aportacions dineràries en el moment del seu atorgament.

IMPORTANT:
L’aprovació o denegació dels ajuts és competència del Departament de Benestar Social i Família, NO de MIFAS. Per tant, un cop rebuda la resolució, si es volen presentar al·legacions, s’hauran de presentar al Departament (ICASS).

Per l’ajut o gestió dels tràmits oportuns, el socis de MIFAS podeu contactar amb les Treballadores Socials de MIFAS (Elena González i Isaura de Rueda), al telèfon: 972 41 40 41 o als correus: dtsfundacio@minusfera.net o dts@minusfera.net o anar directament a la pàgina web de Benestar Social i Família: www.gencat.cat

Bases per la concessió d'ajuts PUA 2013