Idiomes
Cerca

Agència de col·locació

Dc, 25/04/2012 - 08:04

La Fundació MIFAS és Agència de Col•locació autoritzada amb número 0900000049 que, en coordinació amb el SOC, realitza activitats d’intermediació laboral que tenen com a finalitat proporcionar a les persones en recerca de feina un treball adequat a les seves capacitats.

En concret, dos centres de MIFAS fan la funció d’Agència de Col•locació, la Seu Social del Grup MIFAS situada a la Rambla Xavier Cugat, 43 de Girona i la Delegació de MIFAS de l’Alt Empordà ubicada a Vilafant, en el Centre de Dia i de Recursos Pere Llonch.

Les activitats que duem a terme com Agència de Col•locació són les següents:

- ACOLLIDA I ORIENTACIÓ:

El primer contacte que estableix la persona demandant d’ocupació amb el Servei d’Integració de MIFAS té lloc en l’entrevista d’acollida, en la qual l’orientador laboral/psicòleg porta a terme una primera entrevista i recollida de dades de l’usuari. És en aquest espai quan es detecten les principals necessitats i en funció d’aquestes se li ofereix una primera orientació formativa. En el cas que la necessitat detectada sigui purament laboral, es realitzen accions d’orientació, on es definirà conjuntament un perfil laboral.

L’orientació consisteix en un seguit d’entrevistes individualitzades on el tècnic/a orientador – psicòleg- realitza accions d’orientació i assessorament per facilitar el procés de recerca activa de feina, tot dissenyant un itinerari personal i individualitzat. S’avaluen conjuntament amb el demandant, les expectatives laborals i d’adequació a les seves capacitats amb la intenció de definir un perfil laboral ajustat a les seves possibilitats.

En cas que s’observi la necessitat de millorar les competències instrumentals o tècniques per ajustar-se al perfil laboral projectat en el seu itinerari, es proposarà al demandant l’opció de realitzar accions formatives internes o externes al servei en funció de les seves necessitats i aspiracions.
Se’ls orienta sobre les tendències del Mercat de treball, i sobre les diferents opcions que disposen per iniciar el seu procés d’inserció.
L’orientació laboral facilita a les persones que busquen feina, un millor coneixement de les pròpies capacitats i habilitats, i fer un suport en el procés de definir o redefinir el projecte professional i de recerca activa de feina.

- FASE D’INTERMEDIACIÓ / PROSPECCIÓ:

Aquesta fase es divideix en dos àmbits, la Intermediació i la Prospecció. Considerem intermediació quan el demandant té clar l’objectiu laboral i disposa de les competències instrumentals (saber), tècniques (saber fer) i transversals (saber estar) necessàries per desenvolupar la feina escollida i per tant, és el moment de planificar la recerca de feina. Es treballen aspectes com les tècniques de recerca de feina (currículum, carta de presentació, entrevista, psicotècnics..) els agents laborals on es pot adreçar (borses de treball públiques i d’empreses, ett’s, col•legis professionals i sindicats, etc...) així com es realitzen accions de seguiment de tot el procés en qüestió.
La Prospecció consisteix en la captació d’ofertes a l’empresa ordinària o en centres especials de treball (cet’s).

- FASE D’INSERCIÓ I SEGUIMENT:

Aquesta fase es caracteritza per la consecució de l’objectiu del servei, la Inserció. Amb la intenció de garantir una qualitat de les mateixes, des del servei i els programes adjunts es realitzen accions de seguiment fins que es consideri que l’usuari consolida el lloc de treball. En cas que la inserció no arribés a consolidar-se, l’usuari retornaria al procés inicial, Orientació, Formació o Intermediació, segons les seves necessitats, amb la intenció de reestructurar el procés i finalment arribar a una inserció més sòlida.