Idiomes
Cerca
accessibilitat
en espais públics i privats

Ajudes tècniques i supressió de barreres

Dm, 01/04/2008 - 11:12

 

PROGRAMES SIRIUS

Subvencionat pel Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya, es duen a terme dues tipologies d’actuacions:

 

Promoure l’accessibilitat i la supressió de barreres arquitectòniques: té com a objectiu potenciar l’autonomia personal, millorar l’accessibilitat i afavorir la integració social de les persones amb discapacitats i la gent gran.

MIFAS ofereix aquest servei de forma GRATUÏTA a totes aquelles persones amb o sense dificultat de mobilitat, institucions privades, professionals de la construcció, comerciants i interessats en la supressió de barreres en general.

En concret, el professional que s’encarrega de dur a terme el programa és una arquitecta que ofereix els següents serveis:

- Assessorament individualitzat per a la supressió de les barreres arquitectòniques i l’adaptació de l’habitatge.

- Visita a domicili i disseny d’un croquis per a la posterior reforma.

- Informació als professionals en el compliment de la normativa de promoció de l’accessibilitat.

- Anàlisi de les diferents normatives, els nous materials i els avenços tecnològics en la matèria.

Aquelles persones que estiguin interessades en suprimir qualsevol barrera arquitectònica, poden posar-se en contacte amb MIFAS a través del telèfon 972 41 40 41 o el correu mifas@minusfera.net

 

Punt d’Informació i assessorament sobre les Ajudes Tècniques.

 

PROGRAMA D'ATENCIÓ A LA GENT GRAN, SERVEIS A DOMICILI

MIFAS ha signat dos convenis de col.laboració, un amb l'Ajuntament de girona i l'altre amb el Consorci de Benestar Social Gironès-Salt per dur a terme el "Programa d'Atenció a la Gent Gran: Servei d'Atenció a Domicili".

Aquest programa gestiona els ajuts tècnics i els arranjaments a la llar adreçats a persones majors de 64 anys depenents o menors de 64 anys que temporalment o permanentment es trobin en situacions de dependència.

MIFAS d'encarrega a instàncies d'aquestes dues entitats, de les següents tasques:

- Emmagatzament dels ajusts tècnics que no estiguin instal.lats a cap domicili.

- Realitzar la neteja i la desinfecció dels ajuts abans de lliurar-los.

- Entregar i retirar els ajuts tècnics.

- Realitzar el manteniment dels ajuts tècnics.