Idiomes
Theme
Accessibilitat

S’HA OBERT CONVOCATÒRIA PER LA SOL•LICITUD D’AJUTS AL PROGRAMA D'ATENCIÓ SOCIAL A LES PERSONES AMB DISCAPACITAT

Dll, 06/06/2011 - 11:57

El Departament de Benestar Social i Família ha obert la convocatòria per a la concessió dels ajuts del Programa d’Atenció Social a les persones amb discapacitat, per l’any 2011 (DOGC nº 5893-3.6.2011)

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL•LICITUDS: 3 d’agost de 2011

A. TIPOLOGIA D’AJUTS

1. AJUTS PER A MOBILITAT I TRANSPORT

1.1 AJUTS PER A MOBILITAT:
Són ajudes destinades a persones que tinguin reconegut un grau de disminució igual o superior al 33%, amb mobilitat reduïda.

- Obtenció i reconversió del carnet de conduir
- Adaptació de vehicle
- Ajuts per a transport per assistir a determinats serveis

2. AJUTS PER A L’AUTONOMIA PERSONAL I LA COMUNICACIÓ

- Ajudes tècniques per a persones amb discapacitat visual
- Ajudes tècniques per a persones amb discapacitat auditiva
- Ajudes tècniques per a persones amb discapacitat física

B. CIRCUMSTÀNCIES ECONÒMIQUES I BAREM PER ALS AJUTS

El percentatge de màxim de la prestació estarà condicionat en funció dels ingressos econòmics de la persona amb discapacitat (màxim; 3 vegades l’IRSC). Tenint en compte el patrimoni, els ingressos econòmics i les condicions socials de la persona beneficiària es determinarà el barem dels ajuts. La situació familiar o de convivència només es tindrà en compte en el supòsit que li comporti una càrrega econòmica, llavors els límits d’ingressos seran corregits (Consultar bases).

C. CARÀCTER DELS AJUTS I RÈGIM FISCAL APLICABLE

Aquests ajuts se sotmetran al règim fiscal vigent aplicable a les aportacions dineràries en el moment del seu atorgament.

IMPORTANT:
L’aprovació o denegació dels ajuts és competència del Departament de Benestar Social i Família, no de MIFAS. Per tant, un cop rebuda la resolució, si es volen presentar al•legacions, s’hauran de presentar al Departament.

Per més informació i per l’ajut o gestió dels tràmits oportuns, podeu contactar amb les Treballadores Socials de MIFAS (Elena González i Isaura de Rueda), al telèfon: 972 41 40 41 o als correus: dtsfundacio@minusfera.net o dts@minusfera.net o anar directament a la pàgina web de Benestar Social i Família: www.gencat.cat

Consulta el DOGC, fent clic aquí