Idiomes
Cerca

Publicacions

Ds, 07/06/2008 - 19:29

En aquest apartat, MIFAS posa a l'abast de tothom les diferents publicacions que l'entitat edita al llarg de l'any.

Hi podreu trobar:

FULL INFORMATIU
: L'objectiu del Full Informatiu és el d’informar sobre aspectes relacionats amb el món de la discapacitat i divulgar sobre les activitats que es desenvolupen a l’entitat i als diferents centres assistencials que MIFAS gestiona. S’edita des de 1986 i és l’eina que fa de pont entre el soci i l’entitat per tal de tenir-lo informat amb una periodicitat trimestral i un tiratge de 3.400 exemplars per número.

Per tal d’arribar al màxim de públic possible, a més d’enviar-lo als socis, es distribueix gratuïtament a les associacions del tercer sector de la província de Girona i també a les institucions.

La maquetació és a càrrec de l'empresa Giroassist, S.L.U,Centre Especial de Treball de MIFAS dedicat a la reprografia, el disseny gràfic, la manipulació i les trameses postals.
 

MEMÒRIES
: Anualment MIFAS edita la "Memòria d'Activitats" que resumeix tot allò que ha dut a terme el Grup Mifas al llarg de l'any.

També es confeccionen anualment les memòries dels serveis de Mifas, que són:

-Atenció al Soci
-Centre Ocupacional de Riudellots de la Selva
-Residència
-Llar Residència
-Centre de Dia i de Recursos Pere Llonch Vilafant