Idiomes
Theme
Accessibilitat
pensar en positiu
ens fa competents

SIM - Servei d'Integració de MIFAS

Dm, 01/04/2008 - 10:51

Enguany iniciem una nova etapa en els serveis d’integració laboral que MIFAS ofereix a persones amb discapacitat física (associades o no a l’entitat).

Serveis dirigits a les persones amb discapacitat

-    Orientació professional, laboral i formativa.
-    Cursos de formació.
-    Acompanyament al llarg del procés d’inserció.
-    Borsa de treball / Intermediació laboral.

Serveis dirigits a les empreses

-    Informació i assessorament sobre els avantatges i incentius relatius a la contractació de persones discapacitades.
-    Anàlisi del lloc de treball.
-    Assessorament, si és necessari, de l’adequació del lloc de treball.
-    Borsa de treball / Intermediació laboral.

Accions del SIM

Es realitzarà una atenció personalitzada amb el personal tècnic de referència per dissenyar de forma conjunta un itinerari a mida de recerca activa de feina.

Les accions previstes inclouen:

-    Entrevistes personals d’ acollida i inscripció al SIM
-    Orientació laboral i suport a la inserció
-    Formació per millorar el perfil professional
-    Intermediació laboral

Com em puc inscriure al SIM:

Delegació Central (Girona):
-    Trucar al telèfon 972414041 i demanar per la Rosa Mª Ferrer o la Christel Angulo
-    Enviar un e-mail a ssil@minusfera.net o orientacio@minusfera.net amb Assumpte “Primera entrevista borsa de treball”

Delegació La Selva (Blanes):
-    Trucar al telèfon 972354696 i demanar per la Cristina Claver
-    Enviar un e-mail a sim.selva@minusfera.net amb Assumpte “Primera entrevista borsa de treball”

Delegació Garrotxa (Olot):
-    Trucar al telèfon 972414041 i demanar per la Rosa Mª Ferrer
-    Enviar un e-mail a ssil@minusfera.net amb Assumpte “Primera entrevista borsa de treball”

Delegació Alt Empordà (Vilafant):
-    Trucar al telèfon 972414041 i demanar per la Rosa M. Ferrer
- Enviar un e-mail a ssil@minusfera.net amb Assumpte “Primera entrevista borsa de treball”

Delegació Baix Empordà (Palamós, Platja d'Aro):
-    Trucar al telèfon 972414041 i demanar per la Christel Angulo
- Enviar un e-mail a orientacio@minusfera.net amb Assumpte “Primera entrevista borsa de treball”

Delegació Pla de l'Estany (Banyoles):
-    Trucar al telèfon 972414041 i demanar per la Rosa Mª Ferrer
-    Enviar un e-mail a ssil@minusfera.net amb Assumpte “Primera entrevista borsa de treball”

Requisits imprescindibles per inscriure’s al SIM:

-    Certificat o dictamen/proposta de reconeixement de la minusvalia física
-    Tarja d’inscripció al SOC (persones aturades demandants d’ocupació)
(Es podrà estudiar l’atenció de casos de millora de feina de persones en actiu)

DOCUMENTACIÓ IMPRESCINDIBLE PER INSCRIURE’S AL SIM:

-    Fotocòpia del D.N.I o N.I.E.
-    Fotocòpia del Certificat de discapacitat expedit pel C.A.D. (ICASS) o , en el seu defecte, Resolució d’invalidesa (Dictamen – proposta) de la Seguretat  Social (INSS) on consti el diagnòstic.
-    Fotocòpia del Carnet de conduir (si es disposa).
-    1 fotografia mida carnet.
-    Fotocòpia de la Tarja de l’atur. (IMPRESCINDIBLE QUE ESTIGUI INSCRIT/A AL SOC).
-    Currículum Vitae, en el cas que tingui, preferiblement en suport informàtic.
-    Fotocòpia de l’informe de Vida Laboral. Per obtindre’l cal trucar al telèfon 901 50 20 50 o a través de la web www.seg-social.es.
-    Fotocòpia dels títols de formació que es disposin: graduat escolar, universitari, formació ocupacional...