Idiomes
Theme
Accessibilitat

COMUNICAT

Dj, 24/03/2011 - 14:27

En la darrera Assemblea General de Compromissaris de MIFAS celebrada el 19 de març de 2011 es va aprovar la memòria de l’any 2010 així com els comptes i balanços del mateix exercici. Resta pendent que els auditors acabin l’auditoria.

En l’Assemblea Extraordinària, celebrada el mateix dia i en compliment dels Estatuts, la Junta actual va convocar eleccions a MIFAS pel proper dia 16 d’abril de 2011.

Es va aprovar una reforma d’Estatuts que permetrà posar al dia els articles que s’hi contemplem, i que era una proposta del Pla Estratègic 2009-2013 aprovat en passades Assemblees.

També informar que diferents Patrons de la Fundació MIFAS han de renovar el seu càrrec per esgotament del seu mandat, motiu pel qual el 10 de maig hi ha nova constitució del Consell del Patronat.