Idiomes
Cerca

AJUDES A LES PERSONES AFECTADES PER LA TALIDOMIDA A ESPANYA DURANT EL PERÍODE 1960-1965 (CONVOCATÒRIA)

Dv, 27/08/2010 - 10:01
pastilles.jpg

Objecte

Determinar l’abast, les condicions i el procediment per al reconeixement i abonament d’ajuts a les persones afectades per la Talidomida a Espanta, durant el període 1960-1965.

Beneficiaris

Les persones que compleixin els següents requisits:

1. Haver patit malformacions corporals durant el procés de gestació en el període 1960-1965, l’origen dels quals no pugui descartar-se que pugui haver estar produït per la ingesta de Talidomida a Espanya per la mare gestant.

2. Que el diagnòstic que acredita el que disposa l’apartat anterior s’hagi realitzat per l’Institut de Salut Carles III, organisme autònom dependent del Ministeri de Ciència i Innovació.

3. Per a les persones nascudes a l’estranger, la mare gestant haurà de haver residit a Espanya en qualsevol període comprès entre 1960-1965. Així mateix, la persona sol•licitant no haurà d’haver rebut, en el país on es va produir el seu naixement, una ajuda o prestació amb finalitat anàloga a la regulada en aquest Reial Decret.

Lloc de presentació:

Registre de l’IMSERSO
Avenida de la Ilustración, s/n
c/v a Ginzo de Limia, 58
28029 MADRID

Demanar informe mèdic trucant a l'Institut Carlos III (Pavelló 6) a través del telèfon 918 22 24 24

Termini de presentació: Fins el 30 de setembre de 2010

MÉS INFORMACIÓ:

IMSERSO
Telèfons: 901 109 899 – 917 033 000
Fax: 917033595
Web: www.imserso.es
E-mail: buzon@imserso.es

Real Decreto 1006/2010, de 5 de agosto, por el que se regula el procedimiento de concesión de ayudas a las personas afectadas por la talidomida en España durante el periodo 1960-1965